Chuyên đề
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vị trí “quán quân” trong thu hút FDI. Ảnh: Như Ý

Lĩnh vực tỷ USD nào đang hút vốn FDI cao nhất Việt Nam?

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, sau 11 tháng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vị trí “quán quân” trong thu hút FDI.
Dầu Nga được áp trần ở mức giá 60USD/thùng

Dầu Nga được áp trần ở mức giá 60USD/thùng

Việc áp hạn chế giá dầu sẽ được rà soát lại tùy từng thời điểm nhằm xem xét đến ảnh hưởng đến thị trường, tuy nhiên sẽ được tính toán ít nhất thấp hơn 5% so với mức giá chung của thị trường.

Xe

Nhịp cầu doanh nghiệp