Theo chỉ tiêu được giao từ đầu năm, MB được tăng trưởng tín dụng 16% trong năm nay. Đến hết quý 1, con số này đã đạt hơn 14%...
0:00 / 0:00
0:00
MB đã hoàn thành 58,6% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022 (Hình minh họa).
MB đã hoàn thành 58,6% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022 (Hình minh họa).

Ngân hàng TMCP Quân đội – MBBank (mã MBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với lợi nhuận trước thuế 11.896 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng tới 49% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, riêng quý 2 đóng góp 5.986 tỷ đồng, tăng 75,7% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, MB đã hoàn thành 58,6% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022 (20.300 tỷ đồng).

Về từng mảng kinh doanh cụ thể, tín dụng vẫn đóng vai trò chính khi mang về cho ngân hàng khoản thu nhập lãi thuần 17.355 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 38,7% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, lãi từ các hoạt động phi tín dụng của MB cũng có đột phá tốt trong 6 tháng qua. Cụ thể, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 68% so với cùng kỳ, đạt gần 939 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng vọt gấp 6,7 lần, đạt 134 tỷ; lãi từ mảng mua bán chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn cũng tăng hơn 7%, lên 1.073 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ 1,5%, đạt 2.127 tỷ đồng. Riêng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác trong kỳ giảm 40,6%, xuống còn 1.105 tỷ đồng.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động 6 tháng của ngân hàng đạt 22855 tỷ, tăng 26,1%. Chi phí hoạt động tăng 26,6% lên 7.458 tỷ đồng trong khi chi phí trích lập dự phòng 6 tháng đầu năm cũng giảm 17,5%, xuống còn 3.500 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của MB đạt 658 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng không có nhiều biến động so với cuối quý 1 và tăng 14,3% so với đầu năm, ở mức 415,5 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng chỉ tăng nhẹ 3,2% đạt gần 397 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay/tiền gửi của ngân hàng theo đó ở mức khá cao, tới 104,7%.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu tín dụng, ngân hàng tăng vay trên thị trường liên ngân hàng và phát hành giấy tờ có giá. Đến cuối tháng 6, khoản mục tiền gửi và vay TCTD khác của MB tăng 5,4%, lên 62,8 nghìn tỷ đồng trong khi giấy tờ có giá tăng 37%, lên hơn 91,6 nghìn tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, đến cuối tháng 6, tổng nợ xấu nội bảng của MB tăng 52,3%, lên 4.976 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay theo đó tăng từ 0,9% lên 1,2% khi kết thúc quý 2/2022.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức mới đây, cổ đông MB đã thông qua kế hoạch tổng tài sản đến cuối năm sẽ đạt 700 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó, dư nợ tín dụng dự kiến đạt 472,6 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 16%, theo giới hạn room của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Huy động vốn tăng trưởng đảm bảo nhu cầu kinh doanh, dự kiến ở mức 488 nghìn tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng 24% lên 46.882 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đặt ra là tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến tăng 19.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2021.

Trần Thúy
Theo Nhịp sống Doanh nghiệp