Bài toán du lịch hậu COVID-19 của ASEAN

Bài toán du lịch hậu COVID-19 của ASEAN

Khi du lịch phục hồi, thách thức cho các quốc gia ASEAN là cân bằng giữa lợi ích kinh tế và kiểm soát việc du lịch ồ ạt dẫn đến những rủi ro cho môi trường tự nhiên.