Xây dựng kiểu "da beo" trong vùng vực quy hoạch Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa. Ảnh tư liệu: Trần Xuân Tình/TTXVN

Hiến kế gỡ dự án treo

Mặc dù, Chính phủ, các cấp ngành và địa phương liên tục cảnh báo về tình trạng "ôm đất", chiếm dụng quyền sử dụng đất của một số tổ chức, cá nhân doanh nghiệp nhưng đâu đó vẫn tồn tại tình trạng dự án "treo", gây nhiều bất bình trong dư luận xã hội.