Giảm áp lực nợ vay là một trong những mục tiêu trọng tâm của bầu Đức hiện nay. Theo kế hoạch, Công ty sẽ tiếp tục bán ra số cổ phiếu HNG còn giữ cũng như một số tài sản, nhằm thu hồi vốn trả nợ.
0:00 / 0:00
0:00

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) vừa công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, Công ty dự kiến sẽ thanh toán một phần nợ gốc trước hạn (tại lô trái phiếu HAGLBOND16.26) với giá trị là 605 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố (ngày 22/9/2022).

Nguồn trả nợ lấy từ tiền thu nợ từ HAGL Agrico (HNG) và nguồn tiền sản xuất kinh doanh. Trong đó:

Thứ nhất, về nguồn tiền thu nợ từ HNG: Mới đây, HAG công bố nghị quyết ký kết thoả thuận cam kết với HNG và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó, HAG sẽ thực hiện tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Nhóm HNG ra khỏi nghĩa vụ trái phiếu HAGL 2016. Song song, tài sản của HAG chỉ đảm bảo cho nghĩa vụ đối với trái phiếu của Công ty.

Tính đến 30/6/2022, HNG đang nợ HAG khoảng 2.100 tỷ đồng. Theo chia sẻ, dư nợ này khi nhận lại từ HNG sẽ được HAG dùng trả ngược lại cho BIDV (trừ vào gốc), từ đó giảm được dư nợ trên BCTC.

Thứ hai, về kinh doanh: Luỹ kế 8 tháng, HAG công bố doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng, bao gồm 779 tỷ từ chăn nuôi và 1.472 tỷ cây ăn trái, ngành phụ trợ đóng góp 457 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 8 tháng đầu năm theo đó đạt 781 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch cả năm 2022.

Lần mua lại nợ trước hạn gần nhất vào giữa năm 2021, HAG đã mua lại 328 tỷ nợ trước hạn tại HDBank.

Được biết, giảm áp lực nợ vay là một trong những mục tiêu trọng tâm của bầu Đức hiện nay. Theo kế hoạch, Công ty sẽ tiếp tục bán ra một lượng cổ phiếu HNG đang còn giữ cũng như một số tài sản, nhằm thu hồi vốn trả nợ, bổ sung vốn cho HĐKD chính thời gian tới.

Tổng nợ của HAGL đã giảm mạnh, từ cao điểm hơn 35.000 tỷ đồng (năm 2016) xuống mức 14.000 tỷ đồng (tính đến giữa năm 2022). Nợ ngân hàng tương ứng giảm từ mức 28.000 tỷ xuống còn 8.000 tỷ đồng hiện nay.

Hoàng Anh Gia Lai trả nợ trước hạn thêm 605 tỷ đồng - Ảnh 1.