Công ty IDGVV15 Limited và công ty IDG Ventures Việt Nam khởi kiện CTCP VCCorp vi phạm Điều lệ công ty và hợp đồng đầu tư, cho rằng có dấu hiệu bất thường trong kiện toàn nhân sự và che giấu sai phạm quản lý tài chính tại VCCorp.
0:00 / 0:00
0:00
IDG Ventures khởi kiện VCCorp

Nhóm công ty IDGVV 15 Limited và công ty IDG Ventures Việt Nam vừa thông báo sẽ thực hiện quyền khiếu nại và khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với các lãnh đạo của VCCorp.

Hai quỹ trên bắt đầu rót vốn vào VCCorp kể từ năm 2007 với tư cách cổ đông lớn. Từ năm 2018, nhóm cổ đông IDG cho biết đã nhận thấy có các dấu hiệu bất thường, sai phạm và vi phạm trong bộ máy quản lý của VCCorp.

"Đại diện của Nhóm cổ đông IDG đã yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình trong Hội đồng Quản trị và Đại hội cổ đông bất thường, nhằm làm rõ các vấn đề về kiện toàn bộ máy quản lý cùng các nội dung khác trong chương trình họp.

Lãnh đạo VCCorp là ông Vương Vũ Thắng và ông Nguyễn Thế Tân đã không hợp tác, nhiều lần biện minh các lý do để không cung cấp hồ sơ. IDG nghi ngờ có hành vi che giấu các sai phạm trong việc quản lý tài chính, bổ nhiệm Ban kiểm soát trái Điều lệ, thông qua các Nghị quyết không tuân thủ theo Điều lệ và Hợp đồng đầu tư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng quyền lợi được pháp luật bảo vệ của cổ đông”, thông cáo của IDG cho biết,

Theo IDG, nhóm cổ đông lớn cũng muốn giải quyết vấn đề nội bộ bằng cách nhiều lần gửi công văn, đối thoại và đặt ra các câu hỏi cho HĐQT và Ban giám đốc về việc yêu cầu cung cấp thông tin và các hồ sơ.

Đồng thời, quỹ ngoại cũng gửi "Thông báo tranh chấp" tới chủ tịch HĐQT nhằm thông báo tranh chấp giữa các cổ đông và Hội đồng quản Trị. Tuy nhiên, nhóm cổ đông đã không nhận được bất kỳ câu trả lời thỏa đáng hay thiện chí hợp tác nào từ 2018 đến nay.

Quỹ đầu tư mạo hiểm này thông tin đã đồng hành cùng doanh nghiệp hơn 15 năm nhưng đang nhận thấy có nhiều dấu hiệu sai phạm khiến quyền lợi cổ đông bị vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, có dấu hiệu sai phạm trong các vấn đề quản trị kiểm soát nội bộ doanh nghiệp bao gồm việc thành lập, bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong HĐQT và Ban kiểm soát.

Có dấu hiệu vi phạm các quy định trong Điều lệ, Hợp đồng Liên doanh trong việc quản lý tài chính; vi phạm các vấn đề về cung cấp các thông tin và quản lý vận hành và bảo vệ quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật Việt Nam.

“Nhóm cổ đông IDG sẽ thực hiện quyền khiếu nại và khởi kiện theo quy định của pháp luật để tiến hành khởi kiện ông Vương Vũ Thắng, ông Nguyễn Thế Tân, và các thành viên trong Ban kiểm soát của VCCorp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của IDG cùng tất cả các cổ đông tại VCCorp”, IDG cho hay.

IDG Ventures Việt Nam là một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Mỹ. Quỹ này hoạt động chính thức ở Việt Nam từ năm 2004 và quản lý số vốn khoảng 100 triệu USD trong các lĩnh vực chủ chốt là công nghệ và truyền thông.

CẨM THẠCH
Theo Nhịp sống Doanh nghiệp