Chiều 4/1 trong phiên họp trù bị Quốc hội đã thông qua chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai, khai mạc sáng 5/1.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, từ 11h sáng 5/1 đến hết chiều cùng ngày, Quốc hội họp riêng theo chương trình riêng.

Kỳ họp này, theo thông tin từ cuộc họp báo chiều 3/1 có nội dung về công tác nhân sự, và Quốc hội luôn họp riêng với nội dung này.

Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, Quốc hội sẽ xem xét quyết định những vấn đề nhân sự liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội. Trong đó có việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu; phê chuẩn miễn nhiệm đề nghị của Thủ tướng đối với một số nhân sự và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương đã họp bất thường, thống nhất để Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi vị trí Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương cũng cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV phê chuẩn chức danh Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy trình làm nhân sự thì việc bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm luôn được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín, sau khi Quốc hội nghe tờ trình, thảo luận ở đoàn, nghe giải trình, tiếp thu (nếu có).

Ngoài nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội còn thảo luận, thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Nội dung khác cũng được xem xét, thông qua là Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Kỳ họp bất thường lần thứ hai sẽ diễn ra trong 4 ngày, trong đó có một ngày thứ bảy, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc vào chiều 9/1.