Thiếu lao động dịp cuối năm

Thiếu lao động dịp cuối năm

Vào dịp cuối năm, để đáp ứng đơn hàng, các doanh nghiệp, đơn vị tăng cường tuyển dụng lao động, nhất là lao động thời vụ. Theo ghi nhận tại Hà Nội và TP.HCM, dù đã tăng cường thông tin tuyển dụng nhưng các địa phương vẫn thiếu lao động, nhất là lao động có kỹ năng nghề.