VN-Index có tuần hồi phục thứ 3 liên tiếp với biên độ lên tới 11,17%. Khối ngoại đã giải ngân liên tục vào thị trường với ưu tiên là rổ cổ phiếu VN30.
VN-Index tăng hơn 11% nhờ khối ngoại giải ngân liên tục
VN-Index tăng hơn 11% nhờ khối ngoại giải ngân liên tục vào thị trường chứng khoán
Mai Hương