4 cơ sở cho thị trường chứng khoán tìm điểm cân bằng tháng 11

4 cơ sở cho thị trường chứng khoán tìm điểm cân bằng tháng 11

MAS kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tìm được điểm cân bằng trong tháng 11 trên cơ sở sự phục hồi thị trường tài chính thế giới, tâm lý nhà đầu tư cải thiện, kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong tháng 12 và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sẽ phục hồi.