Góc nhìn mới khi đánh giá về triển vọng kinh tế Mỹ và châu Âu

Góc nhìn mới khi đánh giá về triển vọng kinh tế Mỹ và châu Âu

Giới chuyên gia thường sôi nổi đưa ra loạt dự báo về triển vọng nền kinh tế lẫn toàn cầu. Nhiều dự báo cố tìm ra điều gì sẽ làm gián đoạn tăng trưởng kinh tế trong năm mới, nhưng điều rõ ràng nhất chính là các dự báo triển vọng kinh tế thường bị tình hình thực tế "đánh bại".